Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu.

 

Aktualności

Aktualności

I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu.

We wtorek o godz. 11:00 na Sali ślubów Urzędu Miejskiego w Raciążu odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Uczestniczyli w nim Burmistrz miasta Raciąż Mariusz Godlewski, Przemysław Wiśniewski z Fundacji ZACZYN i Sławomir Wiśniewski z Fundacji Dialogu Społecznego. Rada liczy dziewięciu członków. W jej skład wchodzi 6 przedstawicieli Stowarzyszenia Seniorów Emerytów i Rencistów w Raciążu: Maria Chyczewska, Stanisława Chądzyńska, Stanisław Pniewski, Józef Wyrwał, Mieczysław Skierkowski, Ryszard Wąsiewski, przedstawiciel seniorów nie zrzeszonych – Tadeusz Świerczyński, przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu – Paweł Chrzanowski i przedstawiciel organu wykonawczego – Renata Kujawa. Burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski otworzył I Posiedzenie Rady Seniorów i wyraził zadowolenie z powstania takiej rady w Raciążu. Zapewnił również o pełnym poparciu władz miasta dla działań rady, która będzie organem doradczym i konsultacyjnym przy planowanych inwestycjach w mieście. W kolejnym punkcie obrad miało miejsce uroczyste wręczenie nominacji na członków rady z rąk burmistrza, następnie każdy z członków w kilku słowach opowiedział o sobie. Głosowanie na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady odbyło się na kartach do głosowania. Na przewodniczącego rady wybrano Pana Józefa Wyrwała, na którego głosowało 7 członków, 1 wstrzymał się od głosu. Wiceprzewodniczącym został Pan Tadeusz Świerczyński, wybrany jednogłośnie. Od momentu wybrania przewodniczącego posiedzenie poprowadził Józef Wyrwał. Podczas dyskusji ustalono priorytety działalności rady. Jednym z pierwszych zadań będzie ustalenie regulaminu pracy rady. Rozmawiano też o celu powstania rady i jej wpływie na poprawę życia seniorów. Na koniec ustalono termin najbliższego posiedzenia na 24 lutego 2016r., na godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Miejska Rada Seniorów w Raciążu jest 7 na Mazowszu powstałą radą seniorów i pierwszą w powiecie. UM Raciąż
Członkowie Rady.

(Red)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: