Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Gospodarka Niskoemisyjna

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Gospodarka Niskoemisyjna

Miasto i Gmina Raciąż postanowiły przystąpić do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, zredukować emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększyć efektywność energetyczną.
PGN to dokument strategiczny, którego celem jest określenie rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego najważniejszym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych. Miasto Raciąż wspólnie z Gminą postanowiły przystąpić do tego projektu. W ramach współpracy firma Faber Consultig Polska ma przygotować Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gminy Raciąż. Głównymi elementami tego dokumentu jest aktualną ocenę stanu powietrza, czy gospodarki energetycznej. Ma on nakreślić działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Należy jednak pamiętać, że z założenia najważniejszym celem PGN jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla i musi być on jasno i mierzalnie zdefiniowane. W obecnej chwili Miasto Gmina Raciąż posiada pierwsze materiały przygotowane przez Firmę Faber Consulting Polska. W ramach materiałów promocyjnych przygotowane zostały ulotki informacyjne , plakaty, których łączny koszt wyniósł 1230 zł.

Po co Miastu PGN?

Każde miasto, które chce pozyskać fundusze Unijne ze środków Infrastruktura i Środowisko musi przystąpić do PGN. Strategia UE na lata 2014-2020 została ciekawie skonstruowana, tak aby dobrowolnie zmusić miasta do większej dbałości o środowisko, za co nagradzane będzie środkami pieniężnymi. Ściślej mówiąc zapisy projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jasno mówią, że aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego czy wdrażania OZE, musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej i wdrażać go w lokalną strategię rozwoju.

Obecnie przy dużym nacisku UE na politykę środowiskową ma to również realny wpływ na lokalne poczynania małych jednostek. Jednym słowem Unia zastosowała politykę kija i marchewki, przystąpienie do PGN jest nieuniknione, a w dłuższej perspektywie i tak jest bardziej opłacalne, ponieważ możemy pozyskać dzięki temu projektowi pieniądze na inne cele jak np. pomoc w ubieganiu się o finansowanie działań z innych komplementarnych źródeł: Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) w latach 2014-2020, funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: