Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków WFOŚiGW w ramach programu Prosument

 

Aktualności

Aktualności

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków WFOŚiGW w ramach programu Prosument

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z początkiem sierpnia uruchamia nowe nabory wniosków w ramach programu Prosument. Skorzystać z niego mogą samorządy, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.
NFOŚiG ogłosił nabór wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 pożyczek łącznie z dotacją na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych.

Prosument polega na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł, które przeznaczone będą do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Głównym celem programu jest dofinansowanie działań skupiających się na oszczędzaniu energii, ograniczeniu szkodliwych emisji do powietrza i rozwoju odnawialnych źródeł energii przez wykorzystanie: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

Miasto Raciąż zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z programu dofinansowania na zakup odnawialnych źródeł energii. Program jest prowadzony przez NFOŚiGW a jego partnerem w realizacji może zostać Miasto Raciąż, a za pośrednictwem samorządu miejskiego wszyscy mieszkańcy. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją i zgłaszanie się chętnych do UM w Raciążu. W zależności od tego, czy mieszkańcy będą zainteresowani programem, miasto przystąpi do realizacji projektu. Władze miasta Raciąża chcą pomóc chętnym mieszkańcom miasta w dofinansowaniu zakupu i montażu systemów fotowoltaicznych.

Działanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo proste. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej. Prąd z inwertera ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV. Nadmiar prądu, którego w danej chwili nie wykorzystujemy jest „odsprzedawany” poprzez licznik dwukierunkowy. Jeżeli wykorzystujemy więcej prądu niż produkujemy niedobór jest „dobierany” z sieci publicznej.

Dofinansowanie jest udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:
• dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
• pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna łączna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją dla miasta wynosi 200 tys. zł. Poszczególne instalacje realizowane u mieszkańców mogą być tańsze, ale łącznie nakłady przedsięwzięcia w skali całego miasta muszą przekroczyć sumę 200 tys. złotych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się szczegółowo z programem ,,Prosument” na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl w zakładce /Nabór wniosków dla samorządów 2015/.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 23) 679 11 63 lub zgłaszanie się osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Raciążu w godz. 7:30 – 15:30

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: