Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 ...

 

Aktualności

Aktualności

Bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016

To już drugi rok reformy MEN ,,Darmowe podręczniki” . Od września wchodzą w życie nowe zmiany, a nowe podręczniki dostaną uczniowie nie tylko z podstawówki.
W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 kontynuowana będzie reforma podręcznikowa poparta ustawą z dn. 30 maja 2014 r., dzięki której darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum. Na pomoc finansową w zakupie materiałów dydaktycznych mogą liczyć także uczniowie niepełnosprawni oraz pochodzący z rodzin najuboższych, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 574 zł. Jak wynika z danych MEN programem Wyprawka Szkolna zostanie objętych ok. 213 tys. uczniów, w tym ok. 92 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016 wygląda następująco:

Szkoła podstawowa - I klasa, II klasa:
Uczniowie otrzymają przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasz elementarz” oraz podręcznik do nauki jednego języka obcego. Dodatkowo, szkoła otrzyma z MEN 50 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Szkoła na jego zakup otrzyma 25 zł/dziecko.

Szkoła podstawowa - IV klasa:
Uczniowie otrzymają podręcznik oraz ćwiczenia do zajęć obowiązkowych. Na ćwiczenia otrzyma 25 zł/ucznia. Kolejne 140 zł na każdego ucznia dostanie na zakup podręczników.

Gimnazjum, I klasa:
Uczniowie otrzymają podręczniki oraz ćwiczenia, jedynie do przedmiotów nieobowiązkowych rodzice będą musieli zakupić książki. Na komplet książek dla ucznia szkoła dostanie 250 zł, kolejne 25 zł na zakup ćwiczeń.

MEN przedstawił także plan dotyczący zakupu dodatkowych darmowych podręczników i ćwiczeń na następne lata:
2016/17 – darmowe podręczniki i ćwiczenia dla uczniów III i V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjów.
2017/2018 – darmowe podręczniki i ćwiczenia dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjów.
Rok szkolny 2017/2018 – darmowe podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: