Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Stypendia dla najzdolniejszych rozdane

 

Aktualności

Aktualności

Stypendia dla najzdolniejszych rozdane

To była jedna z najmilszych uroczystości wieńcząca rok szkolny. Najzdolniejsi uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu w lipcu odebrali rąk burmistrza stypendia.
Stypendia, które otrzymali uczniowie finansowa są ze środków budżetu miasta. W tym roku na ten cel Burmistrz i Rada Miejska przeznaczyli 13 650,00 zł. Za wyniki w nauce stypendia przyznawane są na koniec semestru. Wnioski o przyznanie stypendium za wybitne wyniki w nauce i za szczególne osiągnięcia składają wychowawcy klasy lub nauczyciele przedmiotu na ręce Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.

23 lipca 2015 r. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Raciążu odbyło się uroczyste wręczenie przez burmistrza, pana Mariusza Godlewskiego, stypendiów dla młodzieży Miejskiego Zespołu Szkół za wybitne wyniki w nauce i za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015. Burmistrz podkreślił, że w obecnych czasach bardzo ważną rolę pełni nauka, wiedza i doświadczenie, które jest najlepszym kapitałem na przyszłość. W tym semestrze wyróżnione zostały 54 osoby, z czego 19 osób otrzymało nagrodę za wybitne wyniki w nauce a 35 osób za szczególne osiągnięcia.

Po krótkiej części wstępu uczniowie otrzymali stypendia, które podzielone są na dwie kategorie: za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia. Stypendia za wybitne wyniki w nauce otrzymali uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu, którzy uzyskali w II semestrze średnią ocen minimum 5,16 obliczaną w szkole podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda i język obcy, a w gimnazjum na podstawie średniej ocen z języka polskiego, matematyki, historii, biologii lub geografii, fizyki lub chemii i języka obcego. Natomiast nagrody za szczególne osiągnięcia przyznawane są laureatom i finalistom konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu okręgowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz za szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim. Przyznaje je się raz w roku na zakończenie roku szkolnego.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: