Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Zdrowie chorego najwyższym prawem. Zakończenie roku kierunków medycznyc ...

 

Aktualności

Aktualności

Zdrowie chorego najwyższym prawem. Zakończenie roku kierunków medycznych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Drugiego lipca 2015 roku absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO z kierunków: opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się o godzinie 18.00 w niezwykle urokliwym i magicznym miejscu – Karczmie Retro w Kraszewie – Gaczułtach.
Absolwenci mają za sobą zdany egzamin pisemny (teoretyczny) w formie elektronicznej. W czerwcu przystąpili także do praktycznego, państwowego egzaminu z kwalifikacji Z. 04 (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) oraz Z. 06 (świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej), którego wynik poznają pod koniec sierpnia.

Dzięki dysponującym ogromną wiedzą i doświadczeniem specjalistom słuchacze kształcący się w zawodach opiekuna medycznego i opiekuna w domu pomocy społecznej zostali doskonale przygotowani do przyszłej pracy. W trakcie nauki poznali zadania i organizację instytucji pomocy społecznej, dokumentację i warsztat pracy pracownika socjalnego, nauczyli się weryfikować w praktyce wiedzę teoretyczną. .

Praktyki zawodowe umożliwiły im zapoznanie się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych i niesamodzielnych. Szczegółowo poznali budowę i fizjologię organizmu ludzkiego, dowiedzieli się, w jaki sposób właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia. .

Współpraca Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie – Czubakach, jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju, dysponującym świetną bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą cechującą się wyrozumiałością i życzliwym podejściem do pacjenta, pozwoli absolwentom w sposób właściwy wykonywać przyszłe obowiązki zawodowe, a zdobyte w trakcie nauki w szkole zdolności i umiejętności takie jak: praca w zespole, komunikatywność, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, umożliwią im profesjonalne pomaganie osobom chorym i zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych. .

Źródłem wielu emocji i nieukrywanych wzruszeń było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce. Wspólny sukces uczczono tradycyjną lampką szampana.

Po części oficjalnej dla zaproszonych gości, kadry pedagogicznej oraz słuchaczy przygotowany był smaczny poczęstunek. Niepowtarzalny klimat i nowoczesny wystrój sali sprawiły, że uczestnicy imprezy czuli się niemal jak w bajce. Można było miło spędzić czas w gronie znajomych, wymienić się życiowymi doświadczeniami oraz porozmawiać o planach na przyszłość Pierwsze w historii Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zakończenie roku absolwentów kierunków medycznych należy zaliczyć do udanych. Gratulujemy im bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm.

Świadectwo ukończenia szkoły otrzymały 62 osoby (43 - opiekun medyczny, 19 – opiekun w domu pomocy społecznej). Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu są najlepszym dowodem na to, że model nauczania stawiający na pierwszym miejscu słuchacza i jego potrzeby jest wyborem słusznym. Nowatorski program nauczania, nauka języka obcego, bezpłatne korzystanie z Internetu, pracownie komputerowe przystosowane do multimedialnych zastosowań, sale wyposażone w tablice interaktywne oraz wykwalifikowana kadra zachęcająca do samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy, a jednocześnie zwracająca uwagę na problemy swoich wychowanków i starająca się zapewnić im, jak największe poczucie bezpieczeństwa, to kolejne atuty szkoły.

Do znaczących osiągnięć Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu przyczyniło się wiele osób z długim stażem pracy i dużym doświadczeniem, których wiedza, umiejętności, sumienność i determinacja w realizacji powierzonych im zadań zasługuje na docenienie. Wśród nich są między innymi nauczyciele wykładający na medycznych kierunkach kształcenia:

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej


Medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia pracy. Konieczność szkolenia specjalistów w tych dziedzinach związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu kondycji fizycznej lub psychicznej, wymagających stałej pomocy innych osób w zakresie zwykłych czynności dnia codziennego. Absolwenci uzyskają uprawnienia i kwalifikacje do pracy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, dzięki którym będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, hospicjach, czy też zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Jesteśmy pewni, że czas spędzony w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu nie będzie czasem straconym, a gruntowne wykształcenie pozwoli znaleźć zatrudnienie - ,,Bogactwo każdego narodu to wiedza jego obywateli, a także ich rzetelna i odpowiedzialna praca” Sądzimy, że właśnie o tym przekonają się nasi słuchacze rozpoczynający naukę w szkole.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: