Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Zmiana cen wody i ścieków - dlaczego we Włocławku woda jest tańsza niż ...

 

Aktualności

Aktualności

Zmiana cen wody i ścieków - dlaczego we Włocławku woda jest tańsza niż w Raciążu?

Ceny wody i ścieków w każdym mieście wynikają z ponoszonych kosztów przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków. Cena nie może być dowolnie ustalana. Sposób przyjmowania cen i określania taryfy reguluje ustawa. Najważniejsze są ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty: energii, wynagrodzeń, amortyzacja środków trwałych oraz innych niezbędnych kosztów utrzymania infrastruktury np. remontów. Ustawa mówi, że należy te koszty sumować i na ich podstawie policzyć cenę metra sześciennego wody i ścieków. Czym więcej metrów sześciennych przerabia oczyszczalnia, tym jest taniej, bo dochodzi efekt skali. Najgorsza sytuacja jest zawsze tam gdzie jest stara infrastruktura i niewydolna oczyszczalnia ścieków a ilość ścieków jest relatywnie niewielka. Wymagane są wtedy ogromne nakłady finansowe w przeliczeniu na 1 m3 ścieków. W Raciążu mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Jedyną drogą do obniżania cen wody i ścieków jest obniżenie kosztów przez przedsiębiorstwo co oznacza w praktyce modernizację oczyszczalni i urządzeń oraz powiększanie ilości przerabianych ścieków, czyli podłączanie do kanalizacji nowych użytkowników.
Red: Ile wynoszą nowe stawki za wodę i ścieki w Raciążu?

Krzysztof Talak: Cena wody wynosić będzie 2,74 zł netto ( 2,95 zł brutto) a cena ścieków 7,77 netto (8,39 zł brutto).

Red: Jak znacząco podwyżka ceny wpłynie na wydatki mieszkańców?

K.T: Z analizy Przedsiębiorstwa wynika, że średnie zużycie wody na mieszkańca wynosi w Raciążu 2,5 m3/miesiąc. Średnie zwiększenie rachunków za wodę i ścieki za osobę wyniesie więc łącznie około 8 zł miesięcznie.

Red: Dlaczego są wprowadzane podwyżki cen?

K.T: Bo nie starcza pieniędzy na bieżącą obsługę zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Co roku spółka PGKIM dokłada do tego ogromne sumy pieniędzy. W każdej chwili może nie mieć z czego dokładać. Wtedy może zabraknąć wody w mieście i przestanie działać oczyszczalnia. Za wszystko trzeba zapłacić – za energię, środki chemiczne, wynagrodzenia, paliwa, części do naprawy, ZUS itd. Ostatnia podwyżka cen ścieków była w 2007 roku. Przez te lata wszystko wokół podrożało, koszty wzrosły ogromnie, a cena się nie zmieniła. Takiej sytuacji nie da się utrzymać. Jak spółka nie będzie miała z czego zapłacić za prąd, to zostanie on odcięty. Przecież niedawno jeszcze była taka sytuacja. Red: Czy przedsiębiorstwo zarobi na podwyżce?

K.T: Nie zarobi, podwyżka nawet nie w pełni pokryje ponoszoną stratę na tej działalności. Może spółka wyjdzie na zero.

Red: Kto decyduje o cenach ścieków i wody?

K.T: Zgodnie z prawem kalkulację nowych cen wody i ścieków sporządza przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w oparciu o szczegółowe przepisy, jak ma to robić. Red: Czy burmistrz miasta albo rada miejska mogą zmienić ceny ścieków?

K.T: Nie mogą. Burmistrz może wyłącznie sprawdzić prawidłowość kalkulacji i przekazać ją radzie z informacją, czy jest prawidłowo czy źle sporządzona. Burmistrz kilkakrotnie wzywał spółkę do dostarczenia dodatkowych dokumentów. Ostatecznie stwierdzono, że kalkulacja była sporządzona prawidłowo. Rada może wyłącznie kalkulację na sesji odrzucić albo przyjąć. Nie może zmienić cen. Nie może odrzucić kalkulacji bez wykazania, że jest ona błędna. Jeżeli odrzuci bezpodstawnie, taka uchwała jest uchylana a kalkulacja wchodzi w życie. Red: Gdzie trafiają pieniądze z podwyżek cen?

K.T: Wszystkie pieniądze trafiają do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu. Zostaną one wykorzystane na inwestycje i remonty wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Pieniądze z podwyżki w żaden sposób nie trafiają do władz miasta ani do budżetu miasta. Red: Ile pieniędzy potrzeba na wybudowanie oczyszczalni i brakującej kanalizacji? K.T: Szacunki są różne, ale łącznie minimum 10 milionów złotych. Te pieniądze muszą być pozyskane z zewnątrz, natomiast konieczne są środki na wkłady własne oraz bieżące naprawy.

Red: Dlaczego w sąsiednich miastach jest taniej?

K.T: Cena ścieków nie opiera się na cenach u innych, tylko na ponoszonych kosztach. Wodę mamy w Raciążu po podwyżce w cenie netto 2,74 zł, czyli taniej niż Glinojeck (2,96zł), Joniec (3,24zł), Załuski (2,85), Czerwińsk (3,05 zł) czy Płoński (2,92 zł). Cena ścieków, gdzie podwyżka była największa wynosi obecnie 7,77 zł netto. I tutaj mamy w sąsiednich miastach rozrzut cen. Od Czerwińska gdzie wynosi 5,09 zł do Glinojecka gdzie wynosi 7,97 zł. Cena w Raciążu jest jedną z wyższych. Ceny nie biorą się z tego, jakie są u innych, tylko jakie są koszty. Bo tak buduje się taryfę. Jak by były u nas wcześniej inwestycje, mielibyśmy tanią bezobsługową, niskoenergetyczną oczyszczalnię, nowoczesne przepompownie, niskie straty na dobrze wybudowanych i szczelnych sieciach, to ścieki i woda kosztowałby u nas dużo mniej. Red: We Włocławku cena ścieków wynosi obecnie netto 5,58 zł. W Warszawie cena wody netto to 4,20 zł, a cena ścieków to 6,42 zł. Czy to nie skandal?

K.T: W gminie Stara Kamienica cena wody wynosi 22,52 zł za m3, a ścieków 25,24 za m3. Łącznie prawie 50 zł za m3. W gminie Białogard cena wody to 14,66 za m3 a ścieków 31,42 za m3. Takich gmin, gdzie ceny są wyższe od naszych jest setki, takich co są niższe pewnie również dużo. Tylko problem nie leży w tym, po ile są ścieki gdzie indziej. Problem leży w Raciążu – co zrobić, żeby ścieki i woda były jak najtańsze. I tu jest jedna droga, którą miasto kroczy. Powiększanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni i zmniejszanie kosztów. To jest program przyjęty przez obecne władze miasta. Po jego wykonaniu zagwarantuje on stabilne ceny w mieście na wodę i ścieki. We Włocławku w modernizację oczyszczalni ścieków zainwestowano z funduszy unijnych w 2007 roku 27,2 miliona euro. W Płocku w modernizację oczyszczalni zainwestowano z funduszami unijnymi 81 milionów złotych. Ile zainwestowano w Raciążu, kiedy można było z funduszy i dopłat korzystać?

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: