Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Kodeksu Etyczny Pracowników

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Kodeksu Etyczny Pracowników

12.02.2015 roku zgodnie z zarządzeniem 21/2015, burmistrza Godlewskiego został utworzony Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Raciążu. j]Jest on zbiorem norm moralnych, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu w relacjach pomiędzy pracownikami oraz z obywatelami .
Pierwsza część dokumentu, czyli załącznik 1 stanowi treść kodeksu. Kodeks etyczny wyznacza wartości i zasady postępowania, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Miasta Raciąż w związku z wykonywaniem przez nich swoich codziennych obowiązków. Podzielony jest na 13 następujących rozdziałów:
a) Zasada Praworządności- działanie przede wszystkim na rzecz Gminy Miasta Raciąż;
b) Zasada Niedyskryminacji – równe traktowanie wszystkich osób;
c) Zasada Starannego Wykonywania Obowiązków (obiektywizmu/uczciwości)- rzetelne i sumienne wykonywanie pracy;
d) Zasada Merytorycznego Przygotowania do Pracy- dążenie do samodoskonalenia;
e) Zasada współmierności- rzetelne wykonywanie obowiązków;
f) Zakaz nadużywania uprawnień;
g) Zasada bezstronności i niezależności;
h) Zasada Uprzejmości;
i) Zasada Współodpowiedzialności;
j) Zasada Neutralności Politycznej;
k) Zasada Akceptacji Kontroli Zarządczej;
l) Zasada Akceptacji Polityki Jakości;
m) Odpowiedzialność- praca zgodna z wytycznymi Kodeksu ;

Druga część Kodeksu Etycznego Pracowników , to załącznik 2 Zarządzenia na 21/2015. Dotyczy procedury corocznego przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracowników Urzędu Miasta Raciąż. Jego celem jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Raciąż. Coroczne sprawozdanie funkcjonowania Kodeksu polegać będzie na przeprowadzeniu badania, które opierać się będzie na technice anonimowego kwestionariusza ankiety do samodzielnego wypełnienia. Nadzór nad badaniem sprawować będzie Z-ca Burmistrza Miasta Raciąż.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie www.miastoraciaz.pl w zakładce bip.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: