Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej

Rada Miasta Raciąż od momentu zakończenia obrad V sesji ma nowego przewodniczącego. 11.03.2015 Pan Bogusław Jeżak został odwołany z prowadzenia funkcji przewodniczącego.
Spotkanie V sesji Rady Miasta rozpoczęła burzliwa dyskusja nad wnioskiem o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej. Radni zarzucali mu nieetyczne zachowanie oraz przedkładanie dobra prywatnego nad interes miasta w kwestii dotyczącej restrukturyzacji Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Skutkiem takiego postępowania była całkowita utrata zaufania Rady Miejskiej, a co za tym idzie, konieczność odwołania go sprawowanej od wielu lat funkcji. W odpowiedzi pan Bogusław Jeżak tłumaczył, że nie widzi merytorycznych przesłanek do swojego odwołania. Jego zdaniem radny, ma prawo do własnego punktu wiedzenia w każdej sprawie i nie zawsze musi popierać działania burmistrza, jeśli uważa, że postępuje on niewłaściwie. W wyniku tajnego głosowania Bogusław Jeżak, został odwołany ze stanowiska stanowiska. Odnosząc się do decyzji podjętej przez radnych zapewnił, że nie musi być przewodniczącym, aby działać na rzecz Raciąża i jego mieszkańców.

Burmistrz Miasta Raciąż – Mariusz Godlewski stwierdził, że odwołanie przewodniczącego było konsekwencją jego niewłaściwego zachowania na komisjach, które zostało negatywnie ocenione przez cała radę. Włodarz Raciąża zaznaczył, że ideą tej zmiany nie jest walka o stanowiska oraz przypomniał, że sytuacja, której wszyscy są świadkami jest jego osobistą porażką, gdyż kilka miesięcy wcześniej sam opowiadał się za obdarzeniem pana Jeżaka zaufaniem i namawiał do tego pozostałych członków Rady Miejskiej.

W trakcje kolejnego głosowania nowym przewodniczącym Rady Miejskiej jednogłośnie wybrany został, pan Andrzej Staniszewski. W swoim wystąpieniu podziękował za poparcie swojej kandydatury, zapewniając, że będzie sprawował powierzoną mu funkcje godnie, odpowiedzialnie i z pożytkiem dla miasta.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: