Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Stypendia za wybitne wyniki w nauce

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Stypendia za wybitne wyniki w nauce

19 marca najzdolniejsi uczniowie otrzymani stypendia naukowe. Nagroda ta przyznawana jest co roku przez burmistrza, dla tych uczniów, którzy osiągają nieprzeciętne wyniki.
Burmistrz Miasta Raciąż– Mariusz Godlewski wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Bogusławem Jeżakiem wręczyli pięciu uczniom Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu stypendia za wybitne wyniki w nauce uzyskane w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XLII/299/2014 stypendium za wybitne wyniki w nauce może utrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen (na koniec roku szkolnego lub semestru) nie mniejszą niż 5,16 obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Średnią tą wylicza się biorąc po uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka obcego (w szkole podstawowej) i języka polskiego, matematyki, historii, biologii/ geografii, fizyki/ chemii oraz języka obcego (w gimnazjum). Wniosek o przyznanie stypendium w kategorii za wybitne wyniki w nauce, składa wychowawca klasy. Wysokość stypendium wynosi od 200 – 400 zł miesięcznie i jest uzależniona od średniej ocen.

Uroczystość rozdania stypendiów odbyła się w w sali ślubów. W śród zaproszonych gości, prócz stypendystów byli także ich bliscy. Burmistrz wraz z przewodniczącym pogratulowali uczniom takich wyników oraz życzyli im dalszych sukcesów w nauce .

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: