Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Wyrównanie szans edukacyjnych - projekt ,,Moja przyszłość”

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Wyrównanie szans edukacyjnych - projekt ,,Moja przyszłość”

We wrześniu ubiegłego roku pomiędzy Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a Gminą Miasto Raciąż podpisana została umowa partnerska na realizację projektu systemowego pn: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”.
Do tej pory ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zajęć pozalekcyjnych projektu ,,Moja Przyszłość”, przeznaczono ok. 20 000,00 zł. Dzięki tym pieniądzom MZS Raciąż utworzył dwie grupy realizujące projekt - uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej (20 osób) oraz klas III Publicznego Gimnazjum (25 osób). Zajęcia odbywają się w trzy soboty każdego miesiąca. W czasie zajęć uczniowie korzystają z tablic multimedialnych oraz z wielu pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu na potrzeby przeprowadzenia zajęć m. in. z języka angielskiego, języka niemieckiego (gry i plansze dydaktyczne), matematyki (modele brył), fizyki i chemii (przyrządy pomiarowe, aparatura do wykonywania doświadczeń chemicznych) oraz zajęć związanych poradnictwem i doradztwem zawodowym.

Warto również zaznaczyć, iż w ramach projektu uczniowie poza nauką w szkole uczestniczyli w całodziennych zajęciach edukacyjnych w „Młynie Wiedzy” w Toruniu. Uczestnicy wycieczki poznali znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka.

06 lutego 2015 roku odbyła się kontrola projektu systemowego „Moja Przyszłość”. Kontrolę przeprowadził członek Zespołu „Moja Przyszłość” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pan Paweł Kampa. Zakres kontroli obejmował przede wszystkim formalno - prawną część realizowanego projektu oraz część finansową. Zarówno do jednej jak drugiej części kontrolujący nie miał zastrzeżeń.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: