Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Zmiany w MCK

 

Aktualności

Felietony miejskie

Zmiany w MCK

W Miejskim Centrum Kultury zmiany wprowadzone przez Burmistrza Miasta - powołanie nowego dyrektora, nastawienie na współpracę i pozyskiwanie środków z zewnątrz zaczynają przynosić rezultaty. Wiązało się to także z restrukturyzacją placówki.
Po pierwsze należało opracować dokumentację techniczną budynku. Stanowiła ona środek do pozyskania funduszy zewnętrznych do celów projektowych. Wcześniejszy brak dokumentacji uniemożliwiał lokalnej placówce kulturalnej staranie się o dotacje.

Następnie wydłużono czas pracy. Miejskie Centrum Kultury otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 21.00 . Największy ruch w MCK jest po godzinie 16.00, 17.00. Młodzież jest po lekcjach, a osoby dorosłe po pracy. Dzięki temu mogą oni uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach organizowanych dla mieszkańców naszego miasta (np. zajęcia fitness) oraz korzystać z udostępnionego im sprzętu.

Kolejnym ważnym krokiem była odbudowa współpracy z lokalnymi instytucjami (Zespołem Szkół w Raciążu, Miejskim Przedszkolem, Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego), oraz organizacjami pozarządowymi : Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze, Fundacją Radość Dzieciom, Fundacją Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej (w partnerstwie z tą fundacją został złożony projekt do Rządowego Programu ASOS w celu sfinansowania działań podejmowanych w ramach UTW w Raciążu). Obecnie MCK działa wspólnie z innymi instytucjami kultury m.in. MCK Płońsk, POKIS Płock, MGOK Glinojeck, Radzanów itp. MCKSiR nawiązało także kontakty medialne z takimi partnerami jak: Tygodniki Ciechanowski, Płońszczak, Płońsk Extra, a Tygodnik Płocki został ich oficjalnym patronem medialnym. MCK pozyskało także partnerów, którzy wspierają ich działalność. Należą do nich: Gospodarstwo Agroturystyczne Sielanka – Raciąż, Bank Spółdzielczy w Raciążu, Fundacja Radość Dzieciom, Fundacja Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej.

Wszystkie podjęte przez MCKSiR działania, stanowią duży wkład w rozwój inicjatyw społecznych. Przez kilka ostatnich miesięcy na wsparcie mogli liczyć: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż, harcerze, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów oraz zespoły i artyści ( „Telekineza”, „A.L.A.N.” „Nielegalni”). Organizowane są występy o charakterze kulturalno – profilaktycznym (dla dzieci i młodzieży), przedstawienia oraz happeningi.

MCK pozyskało także wiele dotacji. Najbliższy projekt obejmuje remont i modernizację siedziby MCKSiR w Raciążu. Całkowity koszt projektu to 376 218,49 zł, z czego kwota refinansowana to 246 516,00 zł. Inwestycja będzie obejmowała m.in. wymianę poszycia dachu, remont instalacji elektrycznej oraz częściowo remont i modernizację wnętrza budynku.

Dzięki porozumieniu i współpracy Urzędu Miejskiego w Raciążu, Gminy Raciąż i Miejskiego Centrum Kultury zostanie zorganizowany I Jarmark Raciąski, promujący lokalnych twórców , artystów, przedsiębiorców oraz wytwórców. Ma to być wydarzenie kulturalne połączone z promocją Miasta i Gminy Raciąż. Wartość złożonego projektu to 61 018,60, kwota refundowana 42 374,47 zł. Powyższe projekty współfinansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW .

Bibliotekę Miejską doposażono w nowy sprzęt. Kwota całkowita projektu to 11 986,74 zł, z czego wkład własny to zaledwie 476,23 zł. Środki pochodzą z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Instytut Książki pod nazwą „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”. Dzięki temu zakupiono dwa nowoczesne zestawy komputerowe wraz z monitorami, urządzenie wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie.

W planach MCK jest także utworzenie kameralnego kina w ramach programu - Kino za Rogiem oraz stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe (MKS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założeniem programu jest stworzenie małego kina z zachowaniem jakości technicznej i standardów estetycznych profesjonalnych kin cyfrowych. Istotą projektu jest możliwość kreowania repertuaru przez odbiorców. Wartość projektu to ok. 20 000,00 tyś. Poziom dofinansowania do 80 % kosztów.

Karolina

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: