Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Realizacja zadań 2013 – MOPS

 

Aktualności

Felietony miejskie

Realizacja zadań 2013 – MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, której celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przede wszystkim tym, którzy korzystając z własnych środków nie są w stanie sobie poradzić. Każdego roku MOPS sporządza sprawozdanie ze swoich ubiegłorocznych działań.
W 2013 roku raciąski MOPS wspierał osoby i rodziny, pomagając im w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwiając życie w warunkach nie uwłaczających godności ludzkiej, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej. Podejmował działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa. Udzielał pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prowadził postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzono także szkolenia z zakresu ekonomii oraz spotkania z prawnikami, mające na celu udzielenie pomocy prawnej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta.

Ustalony został projekt pomocy społecznej na lata 2013-2015, tzw. ,,Gminny Program Wspierania Rodziny”. Drugim istotnym projektem MOPS jest projekt ,,Aktywni Raciążanie na start”. Jest on realizowany również w tym roku i częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej z funduszu Kapitał Ludzki. W roku ubiegłym uczestniczyło w nim 16 osób, które podwyższyły swoje kwalifikacje. Dzięki temu zwiększyły się ich szanse na zatrudnienie.

MOPS wspomógł rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej współpracując z Miejskim Centrum Kultury. Pierwsza inicjatywa polegała na zorganizowaniu ferii zimowych oraz kolonii profilaktycznych. W czasie spotkania wigilijnego rozdano paczki ze słodyczami.

Nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi. MOPS uczestniczył w akcjach dobroczynnych. Zorganizowano spotkanie dla honorowych dawców krwi z okazji „Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce”.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: