Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wydarzenia > Likwidacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 

Aktualności

Wydarzenia

Likwidacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

W dniu 29 grudnia 2006 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Raciążu odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. W sesji wzięło udział 14radnych. Głównym punktem posiedzenia było uchwalenie budżetu miasta na 2007 rok oraz liwkidacja ZGM, o którą wnioskował burmistrz Janusz Sadowski. Na sesję przybyli radni do Rady Powiatu z terenu Raciąża.
Przewodniczący Rady Miejskiej wniósł do porządku obrad zgłoszony przez Burmistrza Raciąża projekt uchwały o likwidacji jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta - Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Burmistrz uchwałę uzasadniał dużymi kosztami płacowymi funkcjonowania ZGM oraz dublowaniem się pracowników (prezes, księgowa, kasjerka) z P G K i M sp. z o. o. W uzasadnieniu nie podano konkretnych kwot oszczędności ani żadnych wyliczeń kosztów likwidacji ZGM. Uchwała zyskała duży poklask u publiczności, która żywiołowo reagowała na wypowiedzi radnych będących przeciwnych likwidacji zakładu. Projekt został wniesiony pod obrady Rady bez zachowania wymaganego siedmiodniowego okresu czasu na zapoznanie się przez radnych z projektem.


Burmistrz Miasta zaproponował budżet przygotowany przez poprzedniego burmistrza pana Czesława Szpojankowskiego. Na posiedzeniu stałych komisji nie wniesiono poprawek do budżetu. Budżet został przyjęty w formie proponowanej przez poprzednie władze. Nie dokonano w nim żadnych zmian w czasie sesji Rady Miasta. Budżet zamyka się kwotą 9 832 199 zł po stronie dochodów oraz 9 144 524 zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetową została przeznaczona na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek.
Z budżetu przeznaczono między innymi: na inwestycje w mieście - 60 000 zł na profilaktykę przeciwalkoholową - 50 000 zł, na dotację dla ZGM - 60 000 zł, na plan zagospodarowania przetrzennego - 100 000 zł, na administrację publiczną ogółem - 1 377 117 zł, na promocję miasta - 16 000 zł, na OSP Raciąż - 65 000 zł, na obsługę długu publicznego - 100 000 zł, na szkołę podstawową - 2 000 000 zł, na gimnazjum - 1100 000 zł, na przedszkole niepubliczne - 330 000 zł, na opiekę społeczną - 2 870 107 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą - 200 000 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 335 500 zł, na MCK - 250 000 zł, na LKS Błękitni i obiekty przez nich użytkowane - 90 000 zł,

Zadania inwestycyjne na rok 2007 to:
1) budowa ulicy Parkowej z kostki brukowej - 50 000 zł
2) zakup komputera - 10 000 zł

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: