Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wydarzenia > Zaprzysiężenie nowego burmistrza

 

Aktualności

Wydarzenia

Zaprzysiężenie nowego burmistrza

W dniu 2 grudnia 2006 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Raciążu odbyła się II sesja Rady Miejskiej. W sesji wzięło udział 14radnych. Głównym punktem posiedzenia było ślubowanie nowego Burmistrza Miasta Raciąża pana Janusza Sadowskiego. Sesja miała uroczysty charakter, uświetniła ją gra orkiestry dętej raciąskiej OSP. Licznie przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta. Niestety nie był obecny dotychczasowy burmistrz, pan Czesław Szpojankowski. Rada wystosowała podziękowanie dla pana Szpojankowskiego za wieloletnie pełnienie funkcji burmistrza.
Sesja miała także charakter roboczy - wybrano na niej przewodniczących stałych komisji Rady. Radni Godlewski oraz Staniszewski złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta do pisemnego przedstawienia Radzie informacji o sytuacji finansowej Miasta, stanie jego majątku oraz informacji o zatrudnieniu i pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu. W uzasadnieniu napisano, iż informacja taka jest niezbędna do pracy nad uchwałą budżetową oraz właściwym przygotowaniem organizacyjnym Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych do pozyskiwania i właściwego wydatkowania pieniędzy z funduszy unijnych.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: