Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > 2007.03.11 Utworzenie Zespołu Szkół w Raciążu

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

2007.03.11 Utworzenie Zespołu Szkół w Raciążu

Szanowni Państwo!

Dnia 28 marca 2007 roku na sesji Rady Miejskiej będzie rozpatrywana sprawa połączenia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Konarskiego w Raciążu z Publicznym Gimnazjum w Raciążu w Zespół Szkół. Budzi to znaczące kontrowersje zarówno wśród radnych jak i nauczycieli. Zapraszam do dyskusji na temat tej koncepcji w komentarzach do tego artykułu.
Połączenie obydwu szkół ma służyć usprawnieniu zarządzania szkołami. Obydwie szkoły mieszczą się w tych samych budynkach, mają te same urządzenia i sale sportowe, wszelkie instalacje również są wspólne. Organem założycielskim obydwu szkół jest Gmina Miasto Raciąż. Szkoła od dziesiątek lat funkcjonowała jako jeden organizm - Ci sami nauczyciele, uczniowie, Rada Rodziców. Wszyscy żyli w jednej szkole, podlegali tej samej dyrekcji.

Pewnego dnia w Warszawie władze wpadły na pomysł utworzenia gimnazjów - podzielono nauczycieli na tych pracujących w szkole podstawowej i tych z gimnazjum. W dużych miastach miało to może sens - dało się wykroić oddzielne budynki, dyrekcje itd. W Raciążu skończyło się na podziale nauczycieli i utworzeniu dwóch dyrekcji - dzieci jak chodziły do jednej szkoły tak zostały w tej samej szkole, za to nauczyciele zostali podzieleni - dwa oddzielne pokoje nauczycielskie, dwie dyrekcje. Problemy pozostały te same, tylko że teraz nie było już jednego dyrektora, który w niektórych sprawach zadecydowałby ostatecznie. I pojawiły się inne problemy - zgodnie ze starą zasadą "dziel i rządź" - jak się wydzieli dwie grupy, to prędzej czy później rodzi to mniejsze lub większe konflikty i animozje między grupami. Jedni mogą się czuć się ważniejsi od drugich, Ci mają więcej godzin, Ci mniej i tak dalej.

Obecna propozycja ma na celu przywrócenie układu jaki panował przez lata i sprawdził się - jeden dyrektor mający pieczę nad całą szkołą wraz z zastępcami, odpowiedzialnymi za różne aspekty działania szkoły. Jako argument przeciw łączeniu jest często podawany argument o pedagogicznym i dydaktycznym pogorszeniu sytuacji ucznia - dyrektor bowiem będzie odpowiadał za dużo większą ilość uczniów. Z drugiej jednak strony - czy to dyrektor czy nauczyciele i wychowawcy klas mają największy na to wpływ? Ilu uczniów na codzień spotyka się z dyrektorem? Czy rzeczywiście ma to znaczenie dla ucznia? Najważniejsza jest praca wychowawców i uczniów. Obecnie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum i tak uczą się razem. Co zmieni się w ich położeniu jeśli pojawi się dyrektor Zespołu Szkół?

Połączenie administracyjne szkół przy zachowaniu tradycji i odrębności obydwu przyniesie korzyści w zarządzaniu szkołą jako całością, którą to obydwie szkoły czy chcemy czy nie i tak stanowią całość poprzez funkcjonowanie w tym samym budynku.. Nauczyciele przedmiotów ze szkoły podstawowej, którzy uczą wf-u czy innych przedmiotów, które są tylko w końcowych klasach podstawówki będą mogli uzupełnić etaty w klasach gimnazjalnych. Wspólny pokój nauczycielski będzie służył integracji całego grona pedagogicznego. Personel techniczny będzie miał jednego przełożonego. Jedna osoba będzie odpowiedzialna za działanie placówki.

Przyznaję, że artykuł celowo pokazuje argumenty jednej tylko strony, żeby sprowokować dyskusję. Pozwoli ona wszystkim radnym podjąć właściwą decyzję. Zapraszam do dyskusji w komentarzu do artykułu lub nadsyłanie opinii na adres raciaz.eu@wp.pl.

Wszystkie komentarze i opinie mogą być i pozostaną anonimowe - zapraszam do dyskusji uczniów, rodziców i nauczycieli.

Mariusz Godlewski

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: